Yoshinkan Aikido Kairyukan

NAME Yoshinkan Aikido Kairyukan 
ADDRESS 2F 1-10-24 Oyama, Ginowan City, Okinawa Prefecture
TEL 090-2438-3693
PAGE TOP